IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Błękitną Wstęgą Sanu"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacją Kajakową Tołhaj GDK w celach organizacyjnych spływu w zwiazku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Rozumiem że ponoszę pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt kajakowy
Akceptuję regulamin spływu dostępny na stronie organizatora.