"W Mitycznej Krainie Siedmiogrodu" Rumunia 2019

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacją Kajakową Tołhaj GDK w celach organizacyjnych spływu w zwiazku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawi ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych.
Rozumiem że ponoszę pełna odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt kajakowy
Akceptuję regulamin spływu dostępny na stronie organizatora.