Zarząd

Dawid Marek

Główny fundator Fundacji Kajakowej Tołhaj-GDK Prezes Fundacji Kajakowej Tołhaj-GDK Instruktor Polskiego Związku Kajakowego Sędzia licencjonowany Polskiego Związku Kajakowego

Mariusz Sikora

Vice Prezes Fundacji Kajakowej Tołhaj-GDK
Instruktor Polskiego Związku Kajakowego
Sędzia licencjonowany Polskiego Związku Kajakowego

RADA FUNDACJI

Bartek Łoziński

Instruktor Polskiego Związku Kajakowego

Rafał Małek

INSTRUKTOR TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ O specjalności: TURYSTYKA KAJAKOWA

Ewa Głowa

INSTRUKTOR TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ O specjalności: TURYSTYKA KAJAKOWA